• Mon. Jan 18th, 2021

Bê bối thịt giả cho người Hồi giáo ở Malaysia

ByBTV

Dec 30, 2020Vụ bê bối thịt giả đang gây chấn động Malaysia sau khi tờ New Straits Times tiết lộ, một băng đảng đã hối lộ các quan chức hải quan để buôn lậu tất cả các loại thịt và dán nhãn là thực phẩm dành cho người Hồi giáo. Băng nhóm này đã hoạt động 40 năm nay.

Tờ New Straits Times cho hay, trong hơn 40 năm qua, đường dây này đã hối lộ để nhập khẩu thịt từ các lò giết mổ ở Brazil, Bolivia, Canada, Trung Quốc, Colombia, Mexico, Tây Ban Nha và Ukraine.

Theo đó, một số mặt hàng nhập khẩu bao gồm thịt kangaroo và thịt ngựa, sau đó được trộn và bán dưới dạng thịt bò có chứng nhận halal (sản phẩm làm ra theo tiêu chuẩn của người Hồi giáo).

Thông tin điều tra cho biết, thịt nhập vào Malaysia thông qua các cảng, sau đó được vận chuyển đến các nhà kho rồi trộn với thịt được chứng nhận halal và đóng gói lại với các nhãn halal giả.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Một hiệp hội thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur đã yêu cầu 6.000 thành viên của mình tạm ngừng bán các sản phẩm làm từ thịt bò. Cảnh sát Malaysia đã hứa điều tra truy quét chuỗi buôn lậu, lưu trữ và chế biến thịt giả này.

Malaysia có 60% dân số theo đạo Hồi. Đất nước này đang cố gắng trở thành trung tâm toàn cầu cho thị trường halal quốc tế trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, với các sản phẩm được chứng nhận halal như thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Trước lo lắng của dư luận, các nhà chức trách ở nước láng giềng Singapore cũng đang điều tra xem liệu thịt halal giả của băng nhóm tội phạm ở Malaysia có được nhập lậu vào hay không.

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *