• Fri. Feb 26th, 2021

Chọn bạn gái hay chọn 1 tỷ đồng?

ByBTV

Dec 2, 2020Cô gái hỏi người yêu: “Nếu được chọn giữa em và 1 tỷ đồng, anh chọn bên nào?“.

Chàng trai thở dài và nói:

– Đằng nào chả thế. Anh chọn 1 tỷ.

Cô gái thất vọng:

– Vậy anh không yêu em?

– Có chứ, nhưng nếu anh chọn em thì em cũng bỏ anh mà thôi, vì chả ai lấy thằng đần như vậy.

– !!!

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *