• Sun. Mar 7th, 2021

Giải ngân 200 triệu đồng hỗ trợ nông dân TT. Long Điền nuôi bò sinh sản

ByBTV

Jan 22, 2021



Chiều 15/12, Hội Nông dân huyện Long Điền phối hợp với Hội Nông dân TT.Long Điền tổ chức giải ngân 200 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cho 5 hộ hội viên nông dân thị trấn thực hiện dự án “Nuôi bò sinh sản”. Thời hạn hoàn vốn đối với các hộ thực hiện dự án là 36 tháng.

Xem Video: AN TỊNH GIẢI NGÂN 260 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ NÔNG DÂN NUÔI BÒ SINH SẢN


Theo Hội Nông dân, hội có 37 hộ hội viên nông dân được giải ngân số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để chăn nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế gia đình. Các hộ hội viên nông dân hiện đang chăn nuôi hơn 500 con.





Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *