• Fri. Mar 5th, 2021

Infographic: Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng

ByBTV

Jan 17, 2021Infographic: Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng
Công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII, từ Hội nghị T.Ư 8 đến nay đã được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng lộ trình là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương trước rồi mới đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chức danh chủ chốt và nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” tái cử.Nguồn: 24h.com.vn

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *