• Sat. Jan 23rd, 2021

Khỉ «vồ ếch» và chạy trốn vì xấu hổ

ByBTV

Jul 27, 2020https://cdn1.img.vn.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/9282396_0:29:1200:704_1200x675_80_0_0_ba4b26e39c398d39ca0f806145afc3a7.png

Sputnik Việt Nam

https://cdn2.img.vn.sputniknews.com/i/logo.png

https://vn.sputniknews.com/videoclub/202007279282490-khi-vo-ech-va-chay-tron-vi-xau-ho/

Một con khỉ vụng về nhận đồ ăn từ tay một phụ nữ trẻ ở thành phố du lịch Phuket miền nam Thái Lan. Nhưng khi chạy đi, khỉ ta bị trượt chân trong mưa và ngã lộn nhào.

Từ cảnh con khỉ đứng dậy rất nhanh và ù té chạy mất, rõ ràng không chỉ riêng con người chúng ta cảm thấy xấu hổ khi chẳng may bị «vồ ếch».

Nguồn: Sputnik News

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *