• Mon. Jan 18th, 2021

Lam Trường hát cùng nhóm MTV

ByBTV

Jan 12, 2021
Lam Trường cùng các thành viên nhóm MTV thể hiện hit ‘Mưa phi trường’ gắn với tên tuổi mình.Nguồn: Ngôi sao

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *