• Mon. Mar 1st, 2021

Ông Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh

ByBTV

Jan 23, 2021Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh gồm 29 người. Ông Nguyễn Thanh Ngọc (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) làm Chủ tịch Ủy ban.

Tỉnh Tây Ninh vừa triển khai Quyết định 141/QĐ-UBND, ngày 18/1/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh).

Theo quyết định, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh gồm 29 thành viên. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Ba Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử là ông Võ Đức Trong (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Văn Hợp (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh) và ông Dương Văn Thắng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Ngày 22/1, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã có phiên họp đầu tiên để triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Vũ Xuân.

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh có chức năng chỉ đạo chung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình theo quy định Pháp Luật và có chương trình, kế hoạch hoạt động, thành lập các bộ phận giúp việc chuyên trách.

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh sẽ thành lập các Tiểu ban như Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Bảo vệ; Tiểu ban Cử tri; Tổ Thư ký… để giúp Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *