• Fri. Jan 22nd, 2021

“Số lượng cán bộ bị kỷ luật Đảng không phải thành tích”

ByBTV

Jan 6, 2021Theo ông Trần Lưu Quang, mục tiêu lớn nhất của thanh tra, giám sát, kỷ luật Đảng là phân tích rõ động cơ sai phạm để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Việc phòng ngừa, răn đe và cảnh báo trong công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng được Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong hội nghị tổng kết sáng 6/1.

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, kỷ luật cán bộ không phải việc quan trọng nhất trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Mục tiêu lớn nhất của việc này là xem xét, phân tích rõ hơn động cơ, mục đích các sai phạm, từ đó đưa ra biện pháp xử lý, phòng ngừa phù hợp.

“Số lượng cán bộ kỷ luật được nêu trong báo cáo không phải là thành tích. Mục tiêu hướng đến của chúng ta là phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ông Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải là một tấm gương toàn diện về đạo đức và chuyên môn. Khi hội tụ đầy đủ những yếu tố đó, cán bộ mới tránh được sai lầm và chứng minh được sai phạm của người khác một cách khoa học.

Nói về công tác phòng, chống tham nhũng tại TP.HCM hiện tại, ông Trần Lưu Quang cho rằng một bộ phận không nhỏ đảng viên đang làm suy giảm hình ảnh của Đảng và chính quyền đối với người dân, doanh nghiệp.

“Ở góc độ nào đó, những người thực thi công việc một thời gian dài ít nhiều có sự chủ quan, tự tin với những việc mình làm được, lâu ngày dẫn tới mắc sai phạm. Một số vị khác bởi lý do cá nhân đã không giữ được mình”, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá.

Đối với nhiệm vụ năm 2021, ông Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ thực hiện việc bỏ HĐND quận, phường và thành lập TP Thủ Đức. Với khối lượng công việc gia tăng, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp sẽ rất nặng nề.Ông đề nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra cần hoạt động khoa học hơn, tránh sự trùng lặp, giảm áp lực cho các cấp ủy, chính quyền. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra phải quan tâm hơn tới việc theo dõi thực hiện kết luận sau thanh tra, tránh tình trạng hết thời hiệu, thiếu đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm của chính quyền.

“Chúng ta cần khách quan trong công tác thanh tra, giám sát, kết luận. Không lên gân nói quá nhưng không được bỏ lọt sai phạm”, ông Trần Lưu Quang nói.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch thanh tra, kiểm tra trên các phương tiện truyền thông phải được quan tâm, chú trọng hơn. Theo ông Trần Lưu Quang, ngoài việc giúp người dân tin tưởng, việc minh bạch thông tin giúp người có nguy cơ sai phạm tự ý thức được hậu quả.

“Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là việc khó, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay và hoàn cảnh lịch sử của Đảng bộ TP.HCM. Đây còn là việc nhạ‌y cả‌m vì liên quan đến tài sản, lợi ích, chính trị, đòi hỏi cán bộ làm công tác này cần chuẩn mực, tránh được cám dỗ”, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *