• Mon. Jan 25th, 2021

Tăng chất lượng để nâng cao giá trị hạt gạo

ByBTV

Jan 2, 2021Nhìn lại hơn 30 năm xuất khẩu gạo, chỉ có 2 năm kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta đạt mốc 3 tỷ USD, đó là vào năm 2012 và năm 2020.

Năm 2020 đã có một sự chuyển dịch rất mạnh mẽ trong cơ cấu xuất khẩu gạo. Nếu như năm 2012, chúng ta xuất tới 7,7 triệu tấn gạo mới đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD, năm 2020 chỉ gần 6,2 triệu tấn, tức là Việt Nam xuất ít hơn nhưng giá trị cao hơn. Đây cũng sẽ là hướng đi của ngành lúa gạo Việt Nam trong những năm tới nhằm mang lại thu nhập tốt hơn cho người trồng lúa và nâng tầm hạt gạo Việt Nam.

Hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chính thức có hiệu lực khiến gạo Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu vào các thị trường khó tính, giá trị cao. Với EVFTA, lần đầu tiên, gạo Việt vượt mốc 1.000 USD/ tấn, cao nhất từ trước tới nay.

Chất lượng cải thiện, gạo Việt Nam được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao. 

Vào lúc này, tăng chất lượng và minh bạch thông tin là điều mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo hướng tới.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nói: “Ngành lúa gạo Việt Nam chúng ta đã đổi mới, khép kín từ sản xuất đến thương mại. Tuy nhiên, thời gian tới chúng ta sẽ phải đổi mới hơn để hạt gạo Việt Nam trở thành hạt ngọc trời, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng lúa và bất luận trong hoàn cảnh nào cũng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia”.

Nguồn: Tại link này

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *