• Thu. Jan 28th, 2021

Twitter đã khóa tài khoản của “Sputnik V”

ByBTV

Jan 14, 2021Thế giới

URL rút ngắn


0

0

MOSKVA (Sputnik) – Quyền truy cập vào tài khoản vắc xin Sputnik V @spitnikvaccine trên Twitter đã bị hạn chế và lý do đang được nghiên cứu, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đưa tin.

Tài khoản “Sputnik V” bị chặn

“Tài khoản Twitter @spitnikvaccine của Sputnik V đã bị hạn chế. Chúng tôi đang điều tra lý do của việc này”, Quỹ Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga cho biết.

Thông qua Twitter, chúng tôi công khai chia sẻ tất cả thông tin về vắc xin Sputnik V và cách hoạt động của nó. Thông qua Twitter, chúng tôi đề xuất AstaZeneca sử dụng một trong các thành phần của vắc xin Sputnik V và thỏa thuận tiến hành các thử nghiệm lâm sàng chung.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đề nghị tất cả người đăng ký liên hệ với Twitter và yêu cầu công ty trả lại quyền truy cập tài khoản của Sputnik V.

Được biết, Twitter đã gỡ bỏ hạn chế quyền truy cập vào tài khoản vắc xin Sputnik V của Nga.

Nguồn: Sputnik News

BTV

Biên tập viên tin tức điện tử hàng đầu Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *